Gönüllü Faaliyetler

Paylaşım Vakti Derneği olarak en çok dikkat ettiğimiz noktalardan birisi de, çalışmaları gönüllülük esasına göre yapmaya dikkat etmesidir.